Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Introduktion till flygteori

Följande del är skriven av Johan Olsson.

Här följer en kortare intruduktion av vad som är viktigt att tänka på när man ska börja flyga. Vi börjar med mindre propellerflygplan o VFR flygning för att senare titta på hur det fungerar i de riktigt stora flygplanen där IFR flygning är standard.

VFR flygning

Att flyga VFR (Visuella Flyg Regler) är bland det bästa man kan göra. Man är i stort sett fri att flyga hur och vart man vill inom vissa ramar och regler. Det viktigaste att tänka på här är att man måste ha tillstånd att flyga in i kontrollerade lufftrum, aldrig flyga in i moln och inte flyga lägre än 500ft över marken, eller 1000ft över tätbefolkat område, förutom vid start o landning. Det finns en hel del regler om exakt vad som gäller I de olika klassers luftrum A till G, till exempel får man inte flyga VFR i klass A. I Sverige är det ganska enkelt då det endast är klass C eller G, C är kontrollerat medan G är okontrollerat o hell fritt att flyga i utan att prata med ATC. Normalt kontaktar man någon närliggande ATC eller Sweden Control för information om eventuell trafik i området. Viktigt att komma ihåg att det fortfarande är pilotens ansvar att inte flyga in i luftrum utan tillstånd även om du är i kontakt med ATC.

En viktig detalj innan vi prater om seperation o vilken höjd man ska flyga på är transition altitude och transition level. Det är de höjder där man bytes Inställningar på höjdmätaren från lokalt lufttryck till standard lufttryck, 1013hpa. I Sverige är 5000ft transition altitude förutom på några flygplatser i norr där den är högre pga bergen. Transition level bestäms av det aktuella lufttrycket men generellt är den 1000ft högre än transition altitude. Under transition level så flyger man på altitudes av fit o ovanför transition altitude så flyger man på Flight Level, flygnivå på svenska. För att separera flygplanen använder man semi-circular rule som innebär att i VFR flyger man västerut på jämn höjd plus 500ft t ex. 4500ft FL65 osv. Och österut ojämn plus 500ft t ex. 3500ft, FL55, FL75 osv. Under 3000ft är det generellt fritt att flyga på vilken höjd du känner för.

Oftast är det mindre flygplan som Cessna 172, PA28 eller Diamond DA40 som används vid VFR flygning men du kan för all del flyga VFR i en 747’a principen är densamma.

IFR flygning

IFR (Instrumentella Flyg Regler) flyger man som regel all kommerciell trafik i oavsett om det är fint eller dåligt väder. Att flyga IFR ger en möjligheten att kunna starta och landa på flygplatser där vädret är för dåligt för att flyga VFR och även om man gör en visual approach i strålande väder så flyger man fortfarande IFR. IFR är inte enbart för de stora utan du kan flyga IFR med din Cessna med så länge den är utrustad för det.

Under IFR är man alltid i kontakt med ATC som styr trafiken genom luftrummen och de ger dig nya frekvenser att kontakta när du närmar dig slutet på deras luftrum. Även om ATC styr trafiken efter bästa effektivitet så är det fortfarande pilotens ansvar att inte flyga in i oväder, berg osv. Liknande seperation som för VFR gäller för IFR, väst är jämna höjder t ex. 6000ft, FL380 osv. Österut blir det då ojämna t ex. 5000ft, FL370 osv. I några länder i Europa där trafiken generellt flyger nord-syd så är det jämt norrut och ojämt söderut. Detta gäller i Frankrike, Italien, Portugal, Schweiz och Spanien.

Flygplanen

När du hoppar in i en mindre kärra som en Piper PA28 så hittar du en mängd med små instrument som visas allt från hastighet, höjd och diverse motorinstrument. Det ser ugefär likadant ut i en Cessna eller Diamond med gamla reglage men dessa flygplan kommer även med G1000 skärmar som mer liknar hur det ser ut i toppmoderna airliners som 787 DreamLiner. Informationen är densamma fast utseendet är något helt annat men titter man nogrant så ser man att det följer ett visst mönster. Hastighet till vänster, artificiell horisont i mitten och höjd till höger. Just dessa tre H-instrument är de viktigaste instrumenten, hastighet, horisont och höjd, för att flyga säkert. När du flyger VFR så här du ju horisonten i vindrutan men om du av någon anledning skulle hamna i dålig sikt så är artificiella horisonten där så att du kommer ur molnen med himlen uppåt och marken neråt. Både hastighet och höjdinstrumenten drivs av lufttrycket som planet får genom pitotrör o statiska lufttrycksintag på planets utsida därför är det viktigt att se till att de inte är skadade eller blockerade innan flygning. Det är i princip exakt likadant i en stor Airbus eller Boeing även om det är så oerhört många fler system och hjälpmedel i de större planen.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.