Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Guide för att flyga VFR på VATSIM

OBS. För hjälp med pilotklient, färdplanering och mycket mer, se ”Guide för att flyga IFR på VATSIM”.

VFR på VATSIM är lite ovanligt eftersom säkert 95% av alla flygningar är IFR så en del trafikledare kanske inte är fullt bekväma med fraseologin.
En annan sak är att om du tänker flyga VFR. Logga gärna på tidigt och ge ATC en chans att ta fram kartor etc… innan du ropar upp.
ATC kanske sitter med 15-20 plan som flyger IFR och är rätt upptagen med det och har inte allt uppsatt för att ge omedelbar service till en VFR pilot på en mindre flygplats.
En bra sak är att fråga efter ett förbindelseprov. T.ex:
T.ex Pilot Sweden, SEGLH, förbindelseprov
ATC: SEGLH , läser dig femma.
Nu ger du en chans till ATC att ta fram kartor och förbereda lite och allt flyter på smidigare.

Olika luftrum

I Sverige och i världen används klassificering av olika luftrum för att skilja på vilka trafikledningstjänster som tillhandahålls och vilka krav som ställs på flygning i luftrummet.
Normalt är det från A – G där A är det luftrum där tjänsterna och kraven är som störst och G är okontrollerat luftrum.

Läs mer och se lite bilder här: ES_ENR_1_4_en (lfv.se)

OBS. I Sverige används bara luftrum C, E och G. I praktiken på Vatsim är det bara C och G som är tillämpligt.

Luftrum C är kontrollerat luftrum. För att flyga där måste man få färdtillstånd av ATC.
Luftrum E är en mix mellan kontrollerat och okontrollerat luftrum. För att flyga IFR måste man ha färdtillstånd men inte för VFR.
Luftrum G är okontrollerat luftrum. För att flyga där behövs inga färdtillstånd alls.

Kartor:
Norra delen: aro.lfv.se/Editorial/View/13277/ES_ENR_6_1-3_en
Södra delen: ENR_6.1-1_10AUG2023 (lfv.se)

Luftrum C i Sverige är i praktiken detta:

– Allt över flygnivå 95 förutom i de bergiga norra nordvästra delarna mot Norge är det flygnivå 125. Se kartor ovan.
– Alla Terminalområden (TMA). Exempel Stockholm TMA, Göteborg TMA, Östgöta TMA, Kiruna TMA osv… i kartorna här ovan kan man se alla TMA och de övre och undre höjdgränserna. TMA’n är ofta uppdelade i olika delsektorer och de kan ha olika höjder.
Exempel: Kiruna TMA har 2 delsektorer. Kiruna TMA a som går från 3100 fot upp till flygnivå 95 och Kiruna TMA b som går från 4500 fot till flygnivå 95
– Alla kontrollzoner. I verkligheten förkortas de som CTR. Det kan vara förvirrande för att _CTR är nåt som används på Vatsim för att indikera områdeskontroll som T.ex ESOS_1_CTR, ESMM_5_CTR etc…Exempel Kiruna kontrollzon, Bromma kontrollzon, Borlänge kontrollzon etc….
Alla kontrollzoner finns på VAC-kartan för varje flygplats listad här: IAIP – AD 2 Flygplatser (lfv.se). Leta efter förkortningen CTR.

Luftrum E i Sverige är i praktiken detta:

I Sverige är det bara ett luftrum som är klassat E och det är ett delegerat luftrum ovanför Rönne (Bornholm) mellan 4500 fot och flygnivå 95
I detta luftrum separeras IFR från annan IFR trafik. IFR trafik ges information om VFR trafik om det är praktiskt möjligt. VFR trafik ges bara trafikinformation om det är praktiskt möjligt

Luftrum G i Sverige är i praktiken detta:

– Allt luftrum under flygnivå 95 förutom i de bergiga norra nordvästra delarna mot Norge är det under flygnivå 125.
– Allt luftrum utanför terminalområden (Terminal Area TMA)
– Allt luftrum utanför kontrollzoner (Control zone CTR)
– Alla Trafikinformationsområden (Traffic Information Area TIA) Kramfors ESNK . Ofta står det RMZ som betyder Radio Mandatory Zone. Dvs man måste ha 2-vägs radioförbindelse för att flyga in i området. Dessa är ofta runt så kallade AFIS flygplatser som tillhandahåller Aerodrome Flight Information Service och kan jämföras med ett TMA för kontrollerad luft.
– Alla Trafikinformationszoner (Traffic Information Zone TIZ) Dessa är ofta AFIS flygplatser och TIZ kan jämföras med CTR för kontrollerad luft.
– Alla flygplatsinformationszoner (Aerodrome Traffic Zone ATZ) Exempel : Skå-Edeby (ESSE)

En guide för VFR flygning i Sverige med förklaringar till luftrummet: vfr-information (lfv.se)

Olika flygplatser

Okontrollerade flygplatser/flygfält utan informationstjänst

Okontrollerade flygplatser eller flygfält som det oftast handlar om är helt okontrollerade och för att flyga där behöver man inte få färdtillstånd från ATC. Exempel: Dala-Järna (ESKD), Siljansnäs (ESVS)

Okontrollerade flygplatser med informationstjänst

Dessa flygplatser är okontrollerade och kräver inte färdtillstånd men kräver 2-vägs radioförbindelse. Här tillhandahålls informationstjänst för trafik och väder. Dvs man kommunicerar med en trafikledare på radion men trafikledaren ger bara information.
De kallas också för AFIS-flygplatser (Se förklaring ovan) och är ofta mindre flygplatser men som ofta har reguljär trafik.
Exempel: Lycksele (ESNL), Sveg (ESND)

Kontrollerade flygplatser

Dessa flygplatser är kontrollerade och kräver färdtillstånd och flygfartyget har höjdrapporterande transponder (Mode C).
Exempel: Arlanda (ESSA), Karlstad (ESOK)

Fraseologi vid olika typer av VFR flygning

Lokal flygning på okontrollerad flygplats utan informationstjänst (Trafikvarv)

Här använder man bara blint på Unicom 122.800 på VATSIM och man annonserar sina avsikter. Exempel:
Start:
Härlanda trafik, SEGLH vid klubben avser taxa till bana 03
Härlanda trafik, SEGLH ställer upp och startar bana 03 för studs och gå, vänstervarv.
Landning: OBS. Det kan räcka med att man rapporterar bas. Beror på trafiksituationen
Härlanda trafik, SEGLH på medvinden för vänster bas bana 03
Härlanda trafik, SEGLH, vänster bas bana 03 för studs och gå
Härlanda trafik, SEGLH, final bana 03 för studs och gå
Alternativt: Härlanda trafik, SEGLH bas/final bana 03 för full stopp landning

Flygning från eller till okontrollerad flygplats utan informationstjänst

Här använder man bara blint på Unicom 122.800 på VATSIM och man annonserar sina avsikter. Exempel:
Start:
Härlanda trafik, SEGLH vid klubben avser taxa till bana 03
Härlanda trafik, SEGLH ställer upp och startar bana 03. Avser flyga söderut för lokal flygning
Landning: OBS. Det kan räcka med att man rapporterar bas. Beror på trafiksituationen
Härlanda trafik, SEGLH , 5 mil söder 1500 fot, avser överflyga flygplatsen/fältet för att titta på vindstruten
Nu flyger du över fältet, tittar på vindstruten och ser att det bästa är att landa bana 03. Du svänger vänster upp på medvinden för vänster bas banan 03 och anmäler detta.
Härlanda trafik, SEGLH på medvinden för vänster bas bana 03
Härlanda trafik, SEGLH, vänster bas bana 03 för landning
Härlanda trafik, SEGLH, final bana 03 för landning

Lokal flygning på okontrollerad flygplats med informationstjänst (trafikvarv)

Här kommunicerar man med den ATC position som täcker flygplatsen på VATSIM (Ofta ESOS eller ESMM) och man annonserar sina avsikter. Exempel:
Start:
Pilot: Därlanda informaton, SEGLH, PA-28, 1 person ombord vid klubben avser taxa till bana 03 via Adam för studs och gå.
ATC: SEGLH, Därlanda information, vinden 060 grader 4 knop, QNH 1010, ingen rapporterad trafik.
Nu taxar du till väntplatsen för bana 03 och anmäler när du är framme:
Pilot: Därlanda informaton, SEGLH, vid väntplats A bana 03.
ATC: SEGLH, trafikinformation. En inkommande Scandinavian Boeing 737 är 20 miles syd om flygplatsen, vinden 060 grader 4 knop. Banan fri.
Pilot: Banan fri, SEGLH
Nu ställer du upp och startar, stiger till trafikvarvshöjden (Normalt ca 1000-1200 fot över banans höjd)
Pilot: Därlanda information, SEGLH, medvind bana 03
ATC: SEGLH, trafikinformation, en Scandinavian Boeing 737 är på 10 mils final bana 03
Pilot: Uppfattat, anmäler visuell kontakt och förlänger medvinden/lägger mig i väntläge på basen/Flyger till väntläge GURKA.
När du ser Scandinavian anmäler du detta.
Pilot: Har Scandinavian i sikte, följer som nummer 2 (Tänk på wake turbulence faktorn här så att du inte flyger in för tätt inpå)
Pilot: Därlanda information, SEGLH, vänster bas bana 03
ATC: Trafikinformation, Scandinavian taxar banan tillbaka
Pilot: Uppfattat
Scandinavian: Därlanda information, Scandinavian 123 har lämnat banan
ATC: Uppfattat
Pilot: Därlanda information, SEGLH, final bana 03, avser studs och gå
ATC: vinden 060 grader 4 knop, banan fri
Pilot: Banan fri, SEGLH

Flygning från eller till okontrollerad flygplats med informationstjänst

Här kommunicerar man med den ATC position som täcker flygplatsen på VATSIM (Ofta ESOS eller ESMM) och man annonserar sina avsikter. Skillnaden mot en helt okontrollerad flygplats är att det finns ett informationstorn som lämnar väder och trafikinformation.
Exempel: Notera. STADEN och BYN är 2 in och utflygningspunkter på VFR/VAC kartan för denna påhittade flygplats.
Start:
Pilot: Därlanda information, SEGLH, PA-28, 1 person ombord vid klubben avser taxa till bana 03 via Adam.
ATC: SEGLH, Därlanda information, vinden 060 grader 4 knop, QNH 1010, ingen rapporterad trafik.
Nu taxar du till väntplatsen för bana 03 och anmäler när du är framme:
Pilot: Därlanda informaton, SEGLH, vid väntplats A bana 03. Avser lämna via STADEN
ATC: SEGLH, trafikinformation. En inkommande Scandinavian Boeing 737 är 20 miles syd om flygplatsen, vinden 060 grader 4 knop. Banan fri.
Pilot: Banan fri
Nu ställer du upp och startar, stiger till den höjd som står angivet på VFR/VAC kartorna för hur högt informationszonen sträcker sig.
OBS. Om det överliggande luftrummet också är okontrollerat så kan du stiga över informationszonens högsta höjd.
När du passerar STADEN så anmäler du detta:
Pilot: SEGLH lämnar via STADEN 1500 fot

Landning:
Pilot: Därlanda information, SEGLH, PA-28, 1 person ombord 1500 for vid BYN för landning.
ATC: SEGLH, Därlanda information, vinden 060 grader 4 knop, QNH 1010, ingen rapporterad trafik.
Pilot: Därlanda information, SEGLH avser landning bana 03 via vänster bas, anmäler bas
ATC: SEGLH, Uppfattat
Pilot: Därlanda information, vänster bas SEGLH
ATC: Vinden 060 grader 4 knop. Banan fri.
Pilot: Banan fri
Nu landar du och när du har lämnat banan så anmäler du dina avsikter igen:
Pilot: SEGLH har lämnat banan och avser taxa till klubben via Adam
ATC: Uppfattat

Lokal flygning på kontrollerad flygplats (trafikvarv)

Start:
Pilot: Mjuklanda tornet, SEGLH, PA-28, 1 person ombord vid allmänflygparkeringen med information Erik (ATIS E) begär tillstånd för studs och gå.
ATC: SEGLH, Mjuklanda tornet, QNH 1010, transponder 7000 (Kan alternativt bli en annan kod också), taxa till väntplats Caesar bana 26 via Yngve, anmäl redo
Pilot: QNH 1010, Transponder 7000 (Du sätter det och sätter höjdrapporterande – Mode C), taxa till väntplats Caesar bana 26 via Yngve, anmäler redo.
Nu taxar du till väntplatsen och kör din motoruppkörning om det behövs. När du är redo för start anmäler du det.
Pilot: Mjuklanda tornet, SEGLH redo.
ATC: SEGLH, klart för studs och gå i vänstervarv, vinden 260 grader 4 knop, bana 26 klart starta.
Pilot: klart för studs och gå i vänstervarv, , bana 26, klart starta
Landning/Studs:
Pilot: Mjuklanda tornet, SEGLH, vänster bas bana 26
ATC: SEGLH, vinden 260 grader 4 knop, banan 26, klart studs och gå, (Möjligen kan ATC lägga till vänstervarv/högervarv men om du inte hör nåt så är det standard vänstervarv. Om det är nån annan standard än vänstervarv på flygplatsen så ska det stå på VFR/VAC kartorna)
Pilot: Bana 26, klart studs och gå

Flygning från eller till kontrollerad flygplats (Lämna eller komma in i kontrollzon)

För alla kontrollerade flygplatser i Sverige ska det finnas bestämda in och utflygningspunkter för VFR. Se VAC-kartorna för respektive flygplats här: IAIP – AD 2 Flygplatser (lfv.se)

Start:
Pilot: Nödlanda tornet, SEGLH, PA-28, 1 person ombord vid allmänflygparkeringen med information Erik (ATIS E) vill lämna Nödlanda kontrollzon via KLAFFEN.
ATC: SEGLH, Nödlanda tornet, QNH 1010, transponder 7000 (Kan alternativt bli en annan kod också), taxa till väntplats Caesar bana 26 via Yngve, anmäl redo.
Pilot: QNH 1010, Transponder 7000 (Du sätter det och sätter höjdrapporterande – Mode C), taxa till väntplats Caesar bana 26 via Yngve, anmäler redo.
Nu taxar du till väntplatsen och kör din motoruppkörning om det behövs. När du är redo för start anmäler du det.
Pilot: Mjuklanda tornet, SEGLH redo.
ATC: SEGLH, höger ut, klart lämna Nödlanda kontrollzon via KLAFFEN 1500 fot eller lägre, anmäl KLAFFEN, vinden 260 grader 4 knop, bana 26 klart starta.
Pilot: Höger ut, klart lämna Nödlanda kontrollzon via KLAFFEN 1500 fot eller lägre, anmäl KLAFFEN, vinden 260 grader 4 knop, bana 26 klart starta, SEGLH
Nu startar du och när du når utpasseringspunkt KLAFFEN anmäler du detta:
Pilot: Passerar KLAFFEN 1200 fot.
ATC: Uppfattat, klart att lämna frekvensen, monitorera unicom 122.80
Pilot: Klart lämna frekvensen. Går till unicom 122.80

Begäran att få flyga igenom kontrollerat luftrum

Om du flyger i okontrollerad luft men vill gå igenom ett kontrollerat luftrum så måste du begära och få färdtillstånd först från ATC.
Här är de vanligaste situationerna.

Vill passera genom en kontrollzon

Pilot: Kraschlanda tornet, SEGLH, PA-28, 1500 fot 10 mil söder om kontrollzonen önskar passera igenom kontrollzonen mot norr.
ATC: SEGLH, klart passera genom Kraschlanda kontrollzon 1500 fot öster om flygplatsen, anmäl utpassering ur kontrollzonen.
Pilot: Klart passera genom Kraschlanda kontrollzon 1500 fot öster om flygplatsen, anmäler utpassering ur kontrollzonen.
Pilot: Lämnar kontrollzonen 1500 fot.
ATC: Uppfattat, klart lämna frekvensen
Pilot: Klart lämna frekvensen

Vill stiga upp i ett TMA

Pilot: Stockholm approach, SEGLH, PA-28, 1200 fot 10 mil väster om Arlanda önskar stiga till flygnivå 85 mot Örebro.
ATC: SEGLH, sätt transponder 1234
Pilot: Transponder 1234 (Nu sätter du det och ser till att du har Mode C aktivt. Dvs höjdrapporterande)
ATC: radar kontakt/identifierad 10 mil väster om Arlanda, klart stiga till flygnivå 85 mot Örebro
Pilot: Klart stiga till flygnivå 85 mot Örebro

Vill passera igenom ett TMA

Pilot: Stockholm approach, SEGLH, PA-28, Flygnivå 105, 30 mil öster om Arlanda önskar passera Stockholm TMA mot Örebro.
ATC: SEGLH, sätt transponder 1234
Pilot: Transponder 1234 (Nu sätter du det och ser till att du har Mode C aktivt. Dvs höjdrapporterande)
ATC: radar kontakt/identifierad 30 mil öster om Arlanda, klart genom Stockholm TMA flygnivå 105 mot Örebro
Pilot: Klart genom Stockholm TMA flygnivå 105 mot Örebro

Vill stiga upp i kontrollerad luft över FL95

Pilot: Sweden control SEGLH, PA-28, Flygnivå 85, 20 mil öster om Växjö önskar stiga till flygnivå 1+5 mot Skavsta.
ATC: SEGLH, sätt transponder 1234
Pilot: Transponder 1234 (Nu sätter du det och ser till att du har Mode C aktivt. Dvs höjdrapporterande)
ATC: radar kontakt/identifierad 20 mil öster om Växjö , klart klart stiga till flygnivå 105 mot Skavsta
Pilot: Klart stiga till flygnivå 105 mot Skavsta

Varianter av VFR flygning

Transportstyrelsen har gett ut en bra handbok för VFR flygning i Sverige:
handbok_vfr_150325.pdf (transportstyrelsen.se)

Dagtid VFR

Normal dagtids VFR flygning. Se länken till handboken ovan för mer information

Mörker VFR

Mörker VFR flygning. Se länken till handboken ovan för mer information

Speciell VFR Dagtid

Speciell VFR flygning i kontrollzoner. Se länken till handboken ovan för mer information

Speciell VFR Mörker

Speciell mörker VFR flygning i kontrollzoner. Se länken till handboken ovan för mer information

VFR on-top

Detta är flygning ovan molnen och då gäller 8 km sikt, 1500 meter och 1000 fot från moln.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.