Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

8 Mina Gauges

Har byggt två gauges som jag använder flitigt i min SimpleCockpit. Samt stuvat om befintliga gauges och paneler en aning. Försöker att få lite AIRBUS-stuk i mina flygplan. Respektive cockpit skall likna varandra så mycket som möjligt vad gäller XXX paneler. Mer om det senare.Har byggt två gauges som jag använder flitigt i min SimpleCockpit. Samt stuvat om befintliga gauges och paneler en aning. Försöker att få lite AIRBUS-stuk i mina flygplan. Respektive cockpit skall likna varandra så mycket som möjligt vad gäller XXX paneler. Mer om det senare.

Textinfo gauge

Så här ser min gauge ut. Den är gjord för att placeras under flygsimulatorfönstret och alltid vara lätt synlig. Nedanstående är för ett enmotorplan med fast landningsställ.

Första delen visar settings för motorena:

Vi har ’Eng 12’ och ’Eng 34’ det visar att det är en 4-motorig maskin, gasreglagen är på 53%, Torq på 40 och 41 % och varvtalen 2210 RPM. Det är en Lockheed Electra L-188 med turbomotorer efter som vi visar Torq för motorerna.

Nedanstående för ett enmotorplan.

Nästa del visar:

true airspeed i kn och mph, 25% Flap visar att flapsen är 25% ute, röd text för flaps ute. Därunder visas höjden i foot över markytan, AGL above ground level. -01 d visar läget för höjdrodertrimmen. 128 kts i rött visar rekommenderad approach speed. Värdet kommer från full_flaps_stall_speed i aircraft.cfg för det aktuella flygplanet, och multiplicerat med 1,3. TRUE 015 deg visar den aktuella kursen och SET 015 deg är den kurs som är inställd på autopiloten. 03193 ft MSL visar aktuell höjd över havsnivån och det undre 03200 ft MSL visar den höjd som är inställd på autopiloten.

Nedanstående visa flapsen helt uppe. Texten är då vit som all annan text.

Sista delen visar:

1013 S-mb visar xxx xxx och 29.92 visar motsvarande i S-Hg. LoT: 12.17 visar lokaltid i simulatorn. L T: 00.46.44 är ett stoppur och det kan nollställas från tangentbord. -1 deg är den aktuella anfallsvinkeln, blir den för stor är flygplanet på väg att stalla. Under visas två eller tre lampor beroende på hur många infällbara landningsställ det finns. Är det fast ställ visas inga lampor. Ställ inne är släkta lampor och ställ ute r gröna lampor. I mellanläge är lamporna gula. 5.1 Vspeed är den vertikala hastigheten m/sek, 3.19 Fltime är aktuell flygtid. De två senaste värdena startas och stoppas automatiskt. Vspeed visar då vertikal speed i sättningsögonblicket. Det värdet får inte vara för högt i vissa virtuella flygklubbar! Fltime visar då den totala flygtiden. Anteckna dess värden för de försvinner snart när flygplanet stannar och rullar på marken. De två sista siffrorna visar 4=antalet motorer och 5=type av motor, i detta fall turboprop.

Nedanstående är för ett plan med fast ställ och då syns inga lampor för landställ

Lights gauge

Indikerar de olika ljusen och lite andra grejer. Gröna lampor är sådant som kan vara tänt hela tiden medan röda lampor är av varnande karaktär. Längst till höger finns en indikering om navigeringssystemet är ställt på ’NAV’ eller ’GPS’. Det måste ju stå på ’NAV’ för att ILS-landning skall kunna utföras.

Gauge filerna

Gaugen finns i en folder m heter 8S7, hela foldern skall läggas i simulatorns gauge-folder. Installation görs i flygplanets ’panel.cfg’ som ligger i panel-foldern.

I [Windows Titles] läggs två entry till

[Windows Titles] 
.
.
WindowXX=Text info
WindowXX=Lights 

där XX byts mot nästa lediga nummer.

Sedan läggs nedanstående sektioner till efter befintlig sista [WindowYY] där likaså XX byts till samma som ovan

//--------------------------------------------------------
[WindowXX]
Background_color=0,0,123  
size_mm=1000,18
window_size_ratio=1.000   
position=7
visible=0
ident=13020
window_size= 0.980, 0.030
window_pos= 0.000, 0.000

gauge00=8S7T!TextInfo,  0,0,1000,18
//--------------------------------------------------------
[WindowXX]
Background_color=0,0,123  
size_mm=800,30
window_size_ratio=1.000   
position=7
visible=0
ident=13025
window_size= 0.970, 0.060
window_pos= 0.000, 0.000

gauge00=8S7T!lights_ng,  0,0,800,30
//--------------------------------------------------------

Nu har det tillkommit två nya paneler i ’Instrument Panel’ menyn. Öppna de nya, undock window och justera storlek och placera panelerna där du vill ha dem.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.