Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vidareförsäljning av licenser

Med avseende på det jag har läst om hur licenser av digitala och fysiska produkter skall förvaltas inom EU så är det tillåtet att sälja vidare licenser av ens flightsim produkter (flightsims, addons etc) vidare enligt referenser nedan.

Jag känner dock om att varna er om att vissa stores ej kommer tolerera sådana försäljningar att äga rum och kan stänga av era accounts/licenser pga breach of T&C. Notera dock att dessa T&C ej är valida och stores som handhaver på detta sätt med licenser bryter mot EU regler. Problemet som uppstår då är att ni som licensägande-säljare måste isf ta storen till rätten, något som kan kosta. Ni kommer mest troligt att vinna men har ni ej resurser att ge er efter ett bolag i rätten så bör ni överväga huruvida ni vill sälja era licenser eller inte. Min rekommendation är att ni uppsöker juridisk hjälp för klargöring, då min tolkning av nedanstående dokumentation kan vara felaktig. Vid fall att det förhåller sig så kommer denna text att uppdateras.

Från vår håll på Flightsimsweden så önskar vi se att alla detaljer kring försäljning tas via privat, annat än eventuella bud och reklam om försäljning. Flightsim sweden tar ej ansvar för någonting kopplat till transaktionen och kan ej hållas ansvarig för fel som uppstår under en försäljning.

Referenser

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62011CJ0128&lang1=sv&type=TXT&ancre&fbclid=IwAR2igY1kazW4pSf8AM46rRRKM44ahgyWT1c01_udr1X3LFug6b1JsC_BnLA

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4905462&fileOId=4937259&fbclid=IwAR3yr666kZwrIEF9trZudJ7ihTyVN2ogcj7txRSxG9FPZgUuzkIuFalCNNI

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/about-license-key-resale-and-ebay-retail-products/1b903b33-dc8e-4591-b459-71c98c59cbb6?fbclid=IwAR3rjPku3aR3W4LJ0bs9DQbDXao3wAojAHHQLMzfZ5yEwsKdUrQlOOn2BEE

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.